Arne Mielken

Head of Global Content (EMEA)

Amber Road

 

Schwerpunkte:
EU-Zollrecht (Zollverfahrens,- Zollwert-, Zolltarif, Warenursprungs- und Präferenzrecht); Exportkontrolle (EU- und US-Recht)

 

 

© 2018 bav GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz   |   AGBs